Ceník Dětské skupiny Domusáček

Ceník je platný od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Platný ceník je ke stažení níže.

Při zápisu dítěte do DS Domusáček je hrazen registrační poplatek ve výši 1000 Kč, který je poté odečten z ceny prvního školného. Školné za příslušný měsíc se hradí k 25. dni předcházejícího měsíce na účet organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s.

Ceny jsou uvedeny bez stravného.

Poplatek za docházku slouží i jako rezervace místa, tudíž ho v případě nepřítomnosti nevracíme. V případě pravidelné, dlouhodobější docházky je rezervace a nepřítomnost řešena individuálně.

Ceník stravného

Stravné v dětské skupině je zajišťováno, případně je možnost vlastního stravování z domova. Cena se odvíjí od zvolené varianty – viz následující tabulka. Pokud si rodiče dítěte přinesou vlastní stravu, bude účtovaná jen cena svačinky dle docházky. V rámci celodenní docházky budou poskytovány 2 svačinky (dopolední a odpolední). V rámci půldenní docházky bude dítěti poskytnuta dopolední svačinka. Obědy budou zajišťovány od společnosti Jídlo k vám. V období prázdnin jsou ze strany organizace zajišťovány pouze dopolední a odpolední svačinky.

STRAVNÉ ZA 1 DEN
1. Celodenní stravné bez oběda 40,00 Kč
2. Celodenní stravné s obědem 100,00 Kč
3. Půldenní stravné bez oběda 20,00 Kč
4. Půldenní stravné s obědem 80,00 Kč

Přílohy