Dětská skupina

Dětská skupina
Domusáček

Dětská skupina Domusáček je nově vzniklá dětská skupina, která se věnuje péči, výchově a vzdělávání dětí ve věku od 2 do 5 let. Malá skupina, ve které je vždy maximálně 12 dětí ve třídě, nám umožňuje věnovat dětem dostatek času, a zohlednit tak jejich individuální potřeby pro jejich svobodný rozvoj.

Domusáček je ale také malý námořník, se kterým děti poplují vstříc poznání, přátelství, novým zážitkům. Dostanou šanci rozvíjet se ve zdravém a bezpečném prostředí s důrazem na vlídnost, individuální přístup a vzájemný respekt.

Dotace EU

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost - MPSV

Přístup k dětem vychází z principů
montessori pedagogiky.

Stejně jako Marie Montessori, celosvětově uznávaná pedagožka, lékařka a vědkyně, si i my u nás v Dětské skupině Domusáček uvědomujeme, že každé dítě je jedinečná osobnost, která si zaslouží respekt a úctu.

Namísto autoritativního přístupu plného příkazů a zákazů se snažíme dětem vždy naslouchat a vyjít jim vstříc v jejich individuálních potřebách tak, aby se děti cítily bezpečně a mohly se svobodně rozvíjet.

Naším cílem je díky podnětnému prostředí a vhodně zvolenému programu pomoci dětem utvářet samostatně přemýšlející, nezávislé, sebevědomé a především zdravé a šťastné osobnosti.

Proč právě
Domusáček?

V naší Dětské skupině Domusáček se vždy snažíme o to, aby se dětem u nás líbilo, všestranně se rozvíjely a bylo vyhověno všem jejich potřebám. Z tohoto důvodu je možné si zvolit i formu stravování – buďto hromadné, které budeme odebírat od společnosti Jídlo k vám, či můžete donést jídlo pro své dítě vlastní. Pro tento případ máme nově zařízenou kuchyňku, kde Vašim dětem donesený pokrm rádi ohřejeme. Při výběru našich zaměstnankyň, resp. průvodkyň, které se o děti budou starat, jsme dbali na to, aby jejich přístup byl v souladu s montessori pedagogikou, chápaly důležitost tohoto jedinečného období, kterým děti procházejí, a práci s dětmi skutečně milovaly. Proto se nemusíte bát, Vaše ratolesti budou v dobrých rukách.

Námořník

Ohlasy rodičů

Děkujeme za Vaše zpětné vazby, jsou pro nás důležité.

Napište nám

Budeme rádi za Vaše vzkazy a odpovíme na Vaše dotazy.

Děkujeme za zprávu. Budeme Vás kontaktovat co nevidět.